Ceramah Maal Hijrah 2017

Tarikh: 21 Sep 2017 (Khamis)
Penceramah: Ustaz Hashim b. Othman.