PROGRAM MOTIVASI BELAJAR DAN HALATUJU KERJAYA PRA U ATAS 2014

PROGRAM MOTIVASI BELAJAR DAN HALATUJU KERJAYA telah diadakan pada hari Jumaat, 7 Februari 2014 dan dikendalikan oleh Dekan Ghazali Shafie School of Government UUM Sintok,  Profesor madya, Dr.Samihah bt Khalil dan Cik Normizan bt Yussof. Program ini adakan khas untuk 26 orang pelajar Pra U Atas dan bermula pada jam 9 pagi sehingga 12 tengahari.