Sistem Pengredan Murid

SISTEM PENGREDAN MURID

i. Sistem pengredan markah murid bagi ujian atau peperiksaan dalaman/Percubaan  hendaklah merujuk kepada sistem gred Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah [SAPS].
ii. Bagi sekolah yang menggunakan Sistem ISIS, gred markah boleh disetkan ke dalam sistem berkenaan. Bacaan gred akan berlaku secara automatik apabila markah murid dimasukkan.

markah gred                     gred t.6

STANDARD KUALITI PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

1.Tahap kesukaran soalan dalam setiap peperiksaan dan penilaian adalah seperti
berikut:

tahap

2.Semua soalan peperiksaan dan penilaian tidak mengandungi langsung soalan-soalan
yang menyentuh sensitiviti kaum,agama dan politik.

3.Guru hendaklah memastikan bahawa 40% soalan peperiksaan adalah soalan
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

4.Semua soalan yang digubal hendaklah disemak oleh ketua panitia dan disahkan oleh
ketua bidang untuk ditandatangani.

5.Semua guru hendaklah mematuhi jadual perlaksanaan Peperiksaan dan Penilaian
yang ditetapkan.

6.Keputusan peperiksaan hendaklah dihantar kepada ibubapa/penjaga tidak lewat
daripada 3 minggu selepas peperiksaan dijalankan.