Taksonomi BLOOM

PANDUAN PENULISAN ITEM MENGIKUT ARAS KOGNITIF BLOOM

( TAKSONOMI BLOOM )

 

Bloom membahagikan kebolehan kognitif kepada 6 aras

 

PENGETAHUAN Fakta/ Terminologi/ Kelaziman/Urutan/Pengkelasan/Kriteria/Metodologi/Prinsip dan Generalisasi/ Teori dan Struktur
KEFAHAMAN Penterjemahan/ Intepretasi/ Ekstrapolisasi
APPLIKASI Mengenalpasti Tugasan dalam Item/ mengingati semula prinsip/ Melakukan penyelesaian masalah
ANANLISIS Analisis elemen / Analisis perkaitan/ analisis Organisasi
SINTESIS Penghasilan Set Komunikasi yang Unik/ Penghasilan cadangan suatu set operasi/ Penghasilan Suatu set pertalian perkara perkara abstrak
PENILAIAN Penilaian Berdasarkan eviden dalaman / luaran

 

CONTOH ARAS KESUKARAN ITEM BERDASARKAN KATA TUGAS SOALAN

 

Aras Kesukaran Konstruk/Kemahiran

 

 

Kata Tugas

 

 

Rendah (R) / Achievements
 • Pengetahuan
 • Kefahaman
 • Apakah
 • Berapakah
 • Siapakah
 • Bilakah
 • Labelkan
 • Senaraikan
 • Namakan
 • Definasikan
Sederhana (S) / Credit (C)
 • Applikasi
 • Analisis
 • Lakarkan
 • Jelaskan
 • Huraikan
 • Bincangkan
 • Wajarkan
 • Ramalkan
 • Perihalkan
 • Menyelesaikan
Tinggi (T) / Excellent (E)
 • Sintesis
 • Penilaian
 • Rumuskan
 • Sarankan / Syorkan
 • Ulaskan
 • Nilaikan
 • Iktibar
 • Mengarang