MATLAMAT BADAN BERUNIFORM

MATLAMAT BADAN BERUNIFORM

1. Membentuk perancangan yang rapi berkaitan sistem pengurusan aktiviti badan Beruniform agar dapat menwujudkan masyarakat pelajar yang berdisiplin, cergas dan bersatu padu bagi meningkatkan prestasi dan seterusnya mengekalkan kecemerlangan sekolah.

2. Menjadikan media Badan Beruniform sebagai saluran pembinaan potensi para pelajar secara menyeluruh dan bersepadu melalui konsep Kementerian Belia dan Sukan-“Rakan Muda Sihat dan Cergas”
3. Membolehkan pelajar-pelajar menjalankan aktiviti-aktiviti yang dinamik,terancang dan terkawal.
4. Memberi bimbingan yang berterusan kepada pelajar-pelajar dengan pelbagai input ke arah pelbagai konsep kendiri dan pembentukan sahsiah yang unggul .
5. Menyemarakkan budaya berwatak kemas dan berkaliber sebagai identiti warga Semsira .
6. Menanam semangat patriotisme yang betul di kalangan pelajar.
7. Meningkatkan suasana /keadaan sekolah yang lebih menarik dan menyeronokkan kepada pelajar-pelajar.

OBJEKTIF:

1. Melahirkan pelajar-pelajar yang sentiasa bersedia dan bersemangat untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di semua peringkat.

2. Membolehkan pelajar-pelajar menentukan dan membina kerjaya masing-masing melalui pendedahan yang maksimum.
3. Melahirkan pelajar-pelajar yang berdisplin ,kepatuhan kepada arahan,peraturandan undang-undang,pengurusan masa yang berkesan dan penggunaan sumber yang ada secara optimum.
4. Melahirkan pelajar-pelajar yang cintakan sekolah,masyarakat dan negara.

 

 Unit Beruniform yang didaftarkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Sirajuddin

BADAN UNI