TAKWIM PEPERIKSAAN DALAMAN & AWAM 2017

 

 

 

 

 

SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM :

  • Dua Kaedah Pentaksiran akan dijalankan

 

kaedah

 

  • Penilaian Berasaskan Sekolah :

Kerja Kursus yang terdiri daripada kerja amali,kerja projek dan kajian luar.

 

  • PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BAHARU STPM :
  • Terdapat 3 penggal pembelajaran dan setiap penggal terdapat peperiksaan
  • Pelajar dibenarkan mengulang untuk membaiki keputusan peperiksaan
  • Pelajar dibenarkan untuk memperbaiki keputusan peperiksaan akhir penggal 1 dan / atau Penggal 2 dengan menduduki semula peperiksaan akhir berkenaan pada hujung penggal 3 [hujung tahun].Pelajar juga boleh menduduki semula peperiksaan akhir penggal 3 pada bulan April tahun berikutnya.
  • Keputusan peperiksaan terbaik akan diambil kira antara peperiksaan pertama dengan peperiksaan ulangan.