Aktiviti I-Think

Aktiviti -aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun:

Tahun 2016

1.BENGKEL PELAKSANAAN KURSUS I-THINK DALAM TALIAN (KIDT) VERSION 2

2. Taklimat Ahli jawatankuasa I-Think