Makmal ICT

MAKMAL ICT
 
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KERJA MAKMAL ICT
 
 
PENGERUSI
 
EN ZAINOL ABIDIN BIN AHMAD
PENGETUA
 
NAIB PENGERUSI
 
TN HJ AHMAD MAHIYIDIN BIN MOHAMAD
 
SETIAUSAHA
 
PN NUR HAFEEZAH BINTI MUHAMAD
 
NAIB SETIAUSAHA
 
PN ROSHIDAH BINTI ISMAIL
 
AJK PERKEMBANGAN STAFF
 
EN AZLEE BIN JOHAR
 
AJK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 
PN ROSHIDAH BT ISMAIL
 
AJK PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN
 
EN MUHAMAD NIZAM BIN JATIN
 
AJK TUGAS TUGAS KHAS
 
PN SURIANI BT AHMAD
 
AJK PENGURUSAN STOK
 
PN NUR HAFEEZAH BINTI MUHAMAD
 
AJK PENYELENGGARAAN DAN KESELAMATAN
 
EN BADRUDDIN BIN ABDULLAH
EN EDRUS
 
AJK KEBERSIHAN DAN KECERIAAN
 
PN NUR HAFEEZAH BINTI MUHAMAD
PN ROSHIDAH BINTI ISMAIL
 
 
****************************

 

VISI

Melahirkan MODAL INSAN yang mampu mengintegrasikan dan

mengapplikasikan ICT dalam kehidupan seharian

 

 

MISI

Memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk menintegrasikan teknologi

ICT dalam pengajaran dan pembelajaran

 

Menyediakan prasarana ICT yang kondusif kepada warga sekolah dalam

meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran

 

Memberi pelajar peluang untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang

ICT bagi melahirkan individu yang celik IT

 

Menyediakan peluang pembelajaran yang lebih selesa dalam meningkatkan pencapaian pelajar

 

Memberi peluang kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemahiran diri

dengan penggunaan teknologi ICT

 

Menggalakkan guru mempelbagaikan kaedah P&P dengan menggunakan

kemudahan makmal komputer sekolah

 

 

 

 

 

OBJEKTIF

Melahirkan warga sekolah yang celik IT yang berupaya untuk menangani cabaran dunia global

Untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam semua matapelajaran dengan melaksanakan Pengajaran pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) secara lebih interaktif dan efektif

 

 

MOTO

ICT sumber Inspirasi pemangkin MODAL INSAN Bestari

 

 

PIAGAM PELANGGAN

Memastikan semua warga sekolah berpeluang untuk mengintegrasikan teknologi

ICT dalam pengajaran dan pembelajaran

Memastikan segala keperluan makmal komputer berada dalam

keadaan baik dan bersedia untuk digunakan

Berusaha untuk menaik taraf kemudahan teknologi ICT dengan spesifikasi yang

terkini selaras dengan keperluan kurikulum

Berusaha untuk menggunakan perisian ICT yang terkini

Bersedia untuk memberikan khidmat ICT secara verbal dan Non Verbal

Berusaha untuk memastikan aspek kebersihan dan keselamatan makmal terjaga

sepanjang masa bagi menjamin keselesaan setiap pengguna

 

 

SUDUT SUDUT MAKMAL KOMPUTER