6 ASPIRASI MURID (PIE3K)

 

6 ASPIRASI MURID

______________________________________________________________________________________

SUMUR
MATLAMAT

Melahirkan murid :
1. Memiliki personaliti terpuji dan boleh dicontohi;
2. Sentiasa memburu ilmu untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat;
3. Mempraktikkan amalan penjagaan kesihatan yang cemerlang;
4. Mempunyai ketahanan diri dan berusaha meningkatkan daya kepimpinan ; dan
5. Mempunyai semangat patriotisme yang tinggi.

sumur