Dialog Prestasi Semester 1 2020 Tingkatan 6 (Pra U)

Dialog Prestasi Semester 1 2020
Tarikh: 6 Mac 2020
Hari: Jumaat
Tempat : Dewan Pendeta