KUIZ KIMIA KEBANGSAAN MALAYSIA 2018

KUIZ KIMIA KEBANGSAAN MALAYSIA 2018
Tarikh: 26 Julai 2018
Tempat : Bilik Seminar
Sasaran Pelajar : 4 Sains (14), 5 Sains (14) & 6 Al-Razi (6)
Tujuan utama : menguji tahap kefahaman dalam ilmu Kimia di kalangan pelajar sekolah menengah