PENDAFTARAN PELAJAR 3PAV 2018 KE KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

 

Tarikh :  12 Februari 2019

Hari   :  Selasa

Bilangan murid : 9 orang pelajar PAV 2018

Tempat   : Kolej Vokasional Balik Pulau, Pulau Pinang.