Penyampaian Hadiah Pertandingan Kebersihan Kelas Bulan September 2019

Penyampaian Hadiah Pertandingan Kebersihan Kelas Bulan September 2019
Tarikh : 30 September 2019

Tempat pertama : 5 Sains
Tempat Kedua : 1 KRK
Tempat ketiga : 3 KRK
Tempat keempat : 5 Bestari
Tempat kelima : 5 Arif
Tempat keenam : 3 PAV
Tempat ketujuh : 2 Dinamik
Tempat kelapan : 2 KRK
Tempat kesembilan : 1 Melur
Tempat kesepuluh : 4 Bestari