Solat Hajat dan Solat Dhuha Pelajar PAV 2018

Aktiviti ini diadakan setiap minggu yang melibatkan semua pelajar islam PAV tingkatan dua dan tiga.

aktiviti ini diadakan bagi membentuk sahsiah yang tinggi di kalangan pelajar PAV.